Bản in     Gởi bài viết  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH
(Tổng số: 02 thủ tục)

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

1. Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đối với doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập tại tỉnh Quảng Bình 2
2. Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đối với công chức, viên chức nhà nước có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác với các đối tác thuộc các nước thành viên khối APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 1
[Trở về]
THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG