SỐ LƯỢT TRUY CẬP
TRUY CẬP TRONG NGÀY
SỐ NGƯỜI ONLINE


GIỚI THIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNHNhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, đồng thời phục vụ công khai minh bạch thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình xây dựng Chuyên mục Thủ tục hành chính với hơn 2.000 thủ tục, dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện và xã.

Các thủ tục của khối sở, ban ngành cấp tỉnh được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị cụ thể; các thủ tục của khối huyện, thành phố và khối xã, phường, thị trấn được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Các thủ tục, dịch vụ hành chính công, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin:

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả.

2. Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả.

3. Trình tự thực hiện.

4. Cách thức thực hiện.

5. Thành phần, số lượng hồ sơ.

6. Thời hạn giải quyết.

7. Cơ quan thực hiện TTHC.

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC.

9. Đối tượng thực hiện TTHC.

10. Mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đối với các thủ tục mức độ 2, cho phép người sử dụng tải về mẫu đơn, mẫu tờ khai để sử dụng trong các giao dịch hành chính).

11. Phí, lệ phí.

12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

13. Căn cứ pháp lý của TTHC.

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG